Repertoire vun eise Volleksdänz, gedanzt vum Grupp 
Vallée des Sept Châteaux vu Miersch

Volleksdanz Dauer Musek Youtube

Päifemeedel & Danzebouf
08.05.2016 Musical Miersch

Karschnatz, Valse Ardennaise, Valse Rosse, Siwespronk,
Pätterendanz, Maclotte d'Habiément, Sonndesdanz

17:59 youtube 0000
 Arèdge de Malempré 1:59 a play icon trans Youtube 2019
Arèdge de Malempré (Televie Miersch) 1:37 a play icon trans Youtube MierschTV 2019
Branle 4:16    Youtube 2003
Chibberli 2:24 a play icon trans Youtube 2019
Eifeler Maklott 3:10 a play icon trans Youtube MierschTV 2019
Galette  1:57   Youtube 2003
Hämmelsmarsch 1:54 a play icon trans Youtube 2019
Karschnatz 1:26 a play icon trans Youtube 2019
Karschnatz (IKI*) Youtube 2023
Konterdanz (Baaschtnecher) 1:40 a play icon trans
Lues Maklott (IKI*) 3.12 a play icon trans Youtube 2023
Maclotte d'Hâbièmont 2:48 a play icon trans Youtube 2019
Mëschttrëppler 1:59 a play icon trans Youtube MierschTV 2019
Mëschttrëppler (IKI*) Youtube 2023
Oppener Walzer (IKI*) 2:29   Oppener Walzer Immateriellt Kulturierwen  Neimünster, le 30.09.2023
Pick Polka 3:19 a play icon trans Youtube MierschTV 2019
Sabotière 2:26 a play icon trans Youtube 2003
Schleek (IKI*)  1:26 a play icon trans de Schleek Immateriellt Kulturierwen  Neimünster, le 30.09.2023
Schottesch Näip (Pätteren Danz) 3:19 a play icon trans Schottesch Näip (Pätteren Danz)
Séier Maklott 2:32 a play icon trans Youtube MierschTV 2019
Siwesprong (IKI*) 2:38  a play icon trans Siwesprong Immateriellt Kulturierwen  Neimünster, le 30.09.2023
Sonndesdanz 2:04 a play icon trans Youtube MierschTV 2019
Stréinen Hunn 1:39 a play icon trans Youtube 2003
Uelegschléier 2:56 a play icon trans Youtube 2003
Valse Ardennaise / Éisleker 2:50 a play icon trans Youtube 2003
Valse Rosse 1:42 a play icon trans Youtube
Valse Rosse (Televie Miersch) 0.53  Youtube MierschTV 2019
Abmarsch Festival des Migrations     Youtube 2019
 IKI = Immateriellt Kulturierwen   Journée du Patrimoine Neimünster, le 30.09.2023

 

Weider Volleksdänz